8h sáng - 19h chiều

Thứ 2 - Chủ Nhật

Vinhomes Riverside

Việt Hưng - Long biên

0963 958 066

[email protected]ousing.vn

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 5m2: 164

Vinhomes Riverside

$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 5m2: 164

Vinhomes Riverside

$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 165

Vinhomes Harmony

$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 165

Vinhomes Harmony

$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 90

Vinhomes Harmony

$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 90

Vinhomes Harmony

$2,400/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 165

Vinhomes Harmony

$2,400/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 165

Vinhomes Harmony

$3,700/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 290

Vinhomes Riverside

$3,700/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 290

Vinhomes Riverside

$6,000/Tháng
$6,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 5m2: 630

Vinhomes Riverside

$3,500/Tháng
$3,500/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 200

Vinhomes Harmony

$5,000/Tháng
$5,000/Tháng

Giường: 5Phòng tắm: 5m2: 360

Vinhomes Harmony

$2,300/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 280

Vinhomes Riverside

$2,300/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 280

Vinhomes Riverside