8h sáng - 19h chiều

Thứ 2 - Chủ Nhật

Vinhomes Riverside

Việt Hưng - Long biên

0963 958 066

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$3,500/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 308

Vinhomes Riverside

$3,500/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 308

Vinhomes Riverside

$2,300/Tháng
$2,300/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Vinhomes Riverside

$1,600/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 93

Vinhomes Harmony

$1,600/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 93

Vinhomes Harmony

$7,000/Tháng

Giường: 5Phòng tắm: 5m2: 305

Vinhomes Harmony

$7,000/Tháng

Giường: 5Phòng tắm: 5m2: 305

Vinhomes Harmony

$2,100/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 181

Vinhomes Riverside

$2,100/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 181

Vinhomes Riverside

$3,000/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Vinhomes Symphony

$3,000/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Vinhomes Symphony

$2,700/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 230

Vinhomes Riverside

$2,700/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 230

Vinhomes Riverside

$4,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 214

Vinhomes Riverside

$4,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 214

Vinhomes Riverside

$2,300/Tháng
$2,300/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m: 90

Vinhomes Harmony