8h sáng - 19h chiều

Thứ 2 - Chủ Nhật

Vinhomes Riverside

Việt Hưng - Long biên

0963 958 066

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phạm Hương

tại Alpha Housing

TIẾP XÚC Phạm Hương

Sắp xếp theo:
$2,300/Tháng
$2,300/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m: 90

Vinhomes Harmony

$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 152

Vinhomes Harmony

$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 152

Vinhomes Harmony

$3,200/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 200

Vinhomes Riverside

$3,200/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 200

Vinhomes Riverside

$2,600/Tháng
$2,600/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4

Vinhomes Harmony

$5,500/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Vinhomes Riverside

$5,500/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 270

Vinhomes Riverside

$2,200/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 164

Vinhomes Riverside

$2,200/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 164

Vinhomes Riverside

$2,800/Tháng
$2,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4

Vinhomes Harmony

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 60

Vinhomes Symphony

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 60

Vinhomes Symphony

$1,400/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 90

Vinhomes Harmony

$1,400/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 90

Vinhomes Harmony

$2,800/Tháng

Giường: 5Phòng tắm: 5m2: 217

Vinhomes Riverside

$2,800/Tháng

Giường: 5Phòng tắm: 5m2: 217

Vinhomes Riverside