8h sáng - 19h chiều

Thứ 2 - Chủ Nhật

Vinhomes Riverside

Việt Hưng - Long biên

0963 958 066

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phạm Hương

tại Alpha Housing

TIẾP XÚC Phạm Hương

Sắp xếp theo:
$5,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 320

Vinhomes Riverside

$5,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 320

Vinhomes Riverside

$1,900/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 160

Vinhomes Riverside

$1,900/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 160

Vinhomes Riverside

$3,300/Tháng
$3,300/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 250

Vinhomes Riverside

$1,700/Tháng
$1,700/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 96

Vinhomes Harmony

$2,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 200

Vinhomes Riverside

$2,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4m2: 200

Vinhomes Riverside

$3,200/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 230

Vinhomes Riverside

$3,200/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 230

Vinhomes Riverside

$2,300/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4

Vinhomes Riverside

$2,300/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4

Vinhomes Riverside

$1,200/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 100

Vinhomes Symphony

$1,200/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 100

Vinhomes Symphony

$2,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 105

Vinhomes Harmony

$2,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 105

Vinhomes Harmony