Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen cho Trường Phổ thông liên cấp Vinschool

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen cho Trường Phổ thông liên cấp Vinschool

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen cho Trường Phổ thông liên cấp Vinschool