“Dàn hợp xướng khổng lồ” – Vinschool One do hàng ngàn giáo viên và học sinh đã cùng nhau cất cao giai điệu hào hùng của khúc Tiến quân ca

“Dàn hợp xướng khổng lồ” - Vinschool One do hàng ngàn giáo viên và học sinh đã cùng nhau cất cao giai điệu hào hùng của khúc Tiến quân ca

“Dàn hợp xướng khổng lồ” – Vinschool One do hàng ngàn giáo viên và học sinh đã cùng nhau cất cao giai điệu hào hùng của khúc Tiến quân ca